درباره نشریه

نشریه مطالعات تطبیقی فارسی و عربی یکی از نشریات انجمن زبان و ادبیات فارسی با همکاری دانشگاه تربیت مدرس است که تحت مسئولیت علمی سردبیر و هیات تحریریه منتشر می شود.
نشریه مطالعات تطبیقی فارسی و عرب وابسته به انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی  که با مشارکت دانشگاه بغداد منتشر می شود.ب ر اساس آیین نامه تعیین اعتبار علمی نشریات وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری موضوع تأسیس این مجله در جلسه کمسیون بررسی نشریات علمی مورخ ۹۴/۱۲/۱۹ مطرح شد و با اعطای اعتبار علمی- پژوهشی موافقت گردید. این نشریه بنابر مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ، دارای درجه علمی پژوهشی است و با رویکرد بین المللی و دورنمای حضور در نمایه های بین المللی  به دو زبان فارسی و عربی (به صورت یک در میان یک شماره فارسی و یک شماره عربی)چاپ و منتشر خواهد شد.
اطلاعیه:
مولفین گرامی با سلام،
به اطلاع می رساند نشریه مطالعات تطبیقی فارسی و عربی، مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰ ریال (معادل ۳۰۰ هزار تومان) برای  داوری و چاپ مقالات  (۱۵۰ هزار تومان هنگام ارسال مقاله به داوری و ۱۵۰ هزار تومان برای چاپ مقاله) هزینه دریافت می کند.
پرداخت هزینه داوری و چاپ مقالات از طریق واریز مبلغ مورد نظر به شماره حساب انجمن زبان و ادبیات فارسی انجام خواهد شد. خواهشمند است تصویر فیش واریزی داوری مقاله را درسامانه مجله بارگذاری کرده و تصویر فیش واریزی برای چاپ مقاله به ایمیل مجله pazhohesh_adabi@yahoo.com ارسال شود.
با تشکر
شماره حساب بانک تجارت: ۱۴۳۳۸۹۰۵۷
شناسه شبا:   IR۳۹۰۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۴۳۳۸۹۰۵۷
 
اطلاعات تماس دفتر نشریه
مدیر اجرایی دکتر افسون قنبری
شماره تماس: ( روزهای شنبه تا چهارشنبه) 
ساعت تماس: ۸ -۱۶
۸۲۸۸۴۰۶۷- ۸۸۶۳۰۲۳۱-۰۹۱۹۳۳۶۰۱۳۶
آدرس ایمیل pazhohesh_adabi@yahoo.com